Sponsoring

Het Familiehuis functioneert als zelfstandige instelling, zonder enige vorm van subsidie. Dankzij de inzet van vrijwilligers en bijdragen van bedrijven en particulieren kan het huis haar belangrijke taak vervullen en zijn de verblijfskosten laag.

Het Familiehuis heeft de status van algemeen nut beogende instelling (anbi). Dit is van belang bij de aftrekbaarheid van giften door particulieren. Ook voor bedrijven zijn giften aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden. RSIN 8032.88.463.

Bedrijfsvrienden

Bedrijven die het Familiehuis structureel ondersteunen met goederen, diensten of een financiële bijdrage vanaf €250,- per jaar, vermelden wij als bedrijfsvriend. 

Donateurs

Blij zijn wij ook met het grote aantal donateurs: particulieren die ons jaarlijks met een bijdrage vanaf €16,- steunen.

Eenmalige giften

Regelmatig is het Familiehuis begunstigde bij goede doelenacties of bijzondere gebeurtenissen in de particuliere sfeer. Ook een eenmalige gift is altijd van harte welkom. Ons rekeningnummer voor giften en donaties is NL05 RABO 0396454097 t.n.v. Stichting Familiehuis Noordwest, Alkmaar. 

Nieuwsbrief

Periodiek ontvangen al onze bedrijfsvrienden, donateurs en sponsoren de Nieuwsbrief. Lees hieronder de meest recente exemplaren:
Januari 2015
December 2015
December 2016

 
 


Akerslaan 25
1815 HK Alkmaar
Tel.: 072 - 5037310
info@familiehuisnw.nl


Naar de website van de Noordwest Ziekenhuisgroep
Terug naar boven

Volg ons