Hoe het is begonnen
In 1991 ontstaat het idee om bij Medisch Centrum Alkmaar (MCA) een Familiehuis te bouwen. Al snel blijkt daarvoor voldoende draagvlak. In november van datzelfde jaar wordt de Stichting Familiehuis MCA opgericht en kunnen de eerste sponsors hun geld doneren. Een gestaag groeiende stroom van acties komt op gang, zowel vanuit particuliere initiatieven als vanuit het bedrijfsleven. De Alkmaarse Stichting Het Huis van Zessen toont zich, als toekomstig eigenaar, bereid om het pand te laten bouwen en ter beschikking te stellen aan Stichting Familiehuis MCA.

De intensieve samenwerking tussen de beide stichtingen leidt ertoe dat op 17 februari 1994 opdracht tot bouw van het Familiehuis wordt gegeven aan bouwbedrijf Henselmans BV. Op 12 januari 1995 is het huis feestelijk geopend, in aanwezigheid van mgr. H. Bomers, bisschop van Haarlem en tevens beschermheer van Stichting Het Huis van Zessen.

Huis van Zessen
Op de gevel van het Familiehuis prijkt de naam ‘Het Huis van Zessen’ verwijzend naar de gelijknamige stichting. Het is de naam van het huis dat oorspronkelijk in 1513 in de Alkmaarse Schoutenstraat werd gebouwd uit de erfenis van de regentenfamilie Claes Corf, met de bedoeling er zes oude mannen te huisvesten en hun onderhoud te bekostigen. Het huis is het oudste hofje in Alkmaar.
Door de komst van moderne verzorgingstehuizen kwam in 1979 een einde aan de bestemming van het hofje. Het is inmiddels verkocht.

Stichting het Huis van Zessen bestaat nog steeds. Uit het rendement van het beheerde vermogen doet het bestuur donaties die passen in de doelstelling van de stichting.


Akerslaan 25
1815 HK Alkmaar
Tel.: 072 - 5037310
info@familiehuisnw.nl


Naar de website van de Noordwest Ziekenhuisgroep
Terug naar boven

Volg ons