Het stichtingsbestuur bestaat uit:

dhr. J.J.W. Meurs, voorzitter
dhr. B.J.H. Kesnich, secretaris 
dhr. B. van der Hout, penningmeester 
mevr. S.M. Derkx, marketing 
dhr. P. Groenewegen, manager bedrijfsvoering NWZ

Het bestuur bepaalt het beleid van het Familiehuis, dat is neergelegd in een beleidsplan, en stelt jaarlijks de begroting vast. Daarnaast heeft het bestuur een adviserende en controlerende taak betreffende de dagelijkse gang van zaken. Ook is het bestuur actief bij de werving van sponsorgelden en donaties.


Akerslaan 25
1815 HK Alkmaar
Tel.: 072 - 5037310
info@familiehuisnw.nl


Naar de website van de Noordwest Ziekenhuisgroep
Terug naar boven

Volg ons